Wymagania firm ubezpieczeniowych dotyczące systemu przeciwpożarowego.

Firmy ubezpieczeniowe chcą minimalizować potencjalne ryzyko związane z pożarem budynku, dlatego coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdzie ubezpieczyciel nie chce podpisać nowej umowy, a czasami nawet chce wypowiedzieć istniejącą jeżeli obiekt ubezpieczany nie jest chroniony systemem sygnalizacji pożaru. Tu niestety jest pewna pułapka, w którą można wpaść jeżeli nie uświadomimy sobie dokładnie czym jest omawiana instalacja przeciwpożarowa, nazywana także SAP lub po prostu alarmem ppoż. Najlepiej będzie jak nasz artykuł…

Read More