To ciekawe zagadnienie, które do tej pory pozostawało bez dobrego rozwiązania. Świat idzie z duchem czasu, rozwijają się nowoczesne technologie i jeszcze w 2018 roku zacznie działać pilotażowy projekt aplikacji mobilnej przeznaczonej dla osób niedosłyszących lub niesłyszących. Wszystko to za sprawą współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Nowoczesny program na telefony komórkowe umożliwi wezwanie wozu strażackiego dzięki wykorzystaniu numeru 112. To bardzo wyczekiwane rozwiązanie zarówno przez osoby niedosłyszące, ale też mające problemy z mową. Aplikacja umożliwi wysyłanie wiadomości ze zgłoszeniem i prośbą o pomoc dla osób niebędących w stanie wykonać połączenia głosowego. Zadymione pomieszczenie lub pojawienie się ognia w mieszkaniu to sytuacja, gdy akcja ratowniczo-gaśnicza powinna być bardzo szybka. Dzięki aplikacji mobilnej do wysyłania zgłoszeń alarmowych, czas przyjazdu wozu bojowego na miejsce zdecydowanie się skróci. Ministerstwo Cyfryzacji jest już na etapie pozyskiwania ekspertyzy dotyczącej stworzenia standardu dla zgłoszeń wysyłanych za pomocą wiadomości SMS oraz określenia rozwiązań technicznych mających na celu przekazywanie zgłoszeń do Centrów Powiadamiania Ratunkowego. W tej sytuacji konieczne będzie uregulowanie kwestii prawnych dotyczących usług telekomunikacyjnych i ewentualnych obowiązków operatorów w tym zakresie.

Aplikacja będzie przez obecny rok pilnie testowana, zarówno jeżeli chodzi o jej funkcjonalność jak i kompatybilność z systemem informatycznym w centrach powiadamiania. Testy zakończą się oceną programu na smartfony oraz oszacowaniem co należałoby jeszcze zmienić lub poprawić. Aplikacja musi jeszcze przejść długą drogę, ale podobnie niegdyś było z gaśnicami bez których nie może być dziś mowy o bezpieczeństwie pożarowym obiektów. Ostatni etap projektu dla osób niedosłyszących to wprowadzenie programu do użytku dla obywateli. Zakończone testy umożliwią w przyszłości uruchomienie w pełni sprawnego systemu powiadomień dla osób niedosłyszących i niesłyszących za pomocą wiadomości SMS.