W czasie projektowania budynków możemy napotkać na dodatkowe czynności, które trzeba będzie zrealizować. Bardzo często musimy już nie tylko dopilnować, aby wszystkie zaplanowane przez nas zadania zostały dobrze wykonane, ale musimy też pamiętać o dodatkowych zabezpieczeniach, które w części przypadków są wymagane przepisami prawa. Mogą to być wszelkiego rodzaju czujki przeciwpożarowe, systemy bezpieczeństwa, centrale sygnalizacji pożarowej i wiele innych. Dziś przyjrzymy się obiektom, gdzie wymagany jest montaż systemu oddymiania.

Z czego składa się system oddymiania i w jakich budynkach powinien być montowany?

System oddymiania składa się najczęściej z czujki dymu, przycisku oddymiania, centrali oddymiania oraz klapy oddymiającej montowanej na dachu budynku. Taki zestaw sprawdza się doskonale bo szybko wykrywa zagrożenie i transportuje szkodliwy dym na zewnątrz. Złożoność takiej instalacji zależy jednak od rodzaju budynku. Wszystko to regulują przepisy polskiego prawa. Wśród urządzeń oddymiających instalowanych w klatach schodowych obudowanych i zamykanych na drzwi, należy wyposażyć następujące budynki:

1. Obiekty o wysokości powyżej 12 m do 25 m, z wyłączeniem tych należących do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne).
2. Budynki o wysokości do 12 m, posiadające strefę pożarową zaliczaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Mówimy tu o miejscu przeznaczonym głównie dla osób z problemami w poruszaniu się.
3. Obiekty o wysokości do 25 m powyżej poziomu terenu posiadającego strefę pożarową produkcyjno-magazynową z gęstością obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2.

W przypadku urządzeń oddymiających montowanych na klatkach schodowych oraz przedsionkach przeciwpożarowych, należy wyposażyć w nie obiekty takie jak:

1. Budynki o wysokości powyżej 25 do 55 metrów w przypadku stref należących do kategorii zagrożenia ludzi ZL (osoby o z problemami w poruszaniu się)
2. Obiekty powyżej 55 metrów, w strefach pożarowych z wyłączeniem budynków mieszkalnych.

Ostatnia kategoria to urządzenia zapobiegające zadymieniu lub automatyczne urządzenia oddymiające, włączające się automatycznie za pomocą systemu wykrywania dymu, montowane na klatkach schodowych oraz przedsionkach przeciwpożarowych. Tutaj instalacja jest konieczna w następujących budynkach:

1. Obiekty o wysokości powyżej 25 do 55 m w strefach pożarowych, z wyłączniem mieszkalnych i służących osobom z problemami w poruszaniu się.
2. Budynki o wysokości od 25 do 55 metrów w strefach pożarowych produkcyjno-magazynowych.
3. Obiekty powyżej 55 metrów w przypadku stref mieszkalnych.

W przypadku budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, czy w zakładach przemysłowych często stosuje się automatyczne okna oddymiające, które są połączone z centralą monitorującą ich pracę. Na rynku możemy znaleźć urządzenia pozwalające przewietrzyć pomieszczenia za pomocą okien oraz klap oddymiających bez włączania się alarmu. To pozwala na dużo większy komfort użytkowania całego systemu.