Cena instalacji przeciwpożarowej

Wycena systemu sygnalizacji pożaru może zostać wykonana na podstawie projektu, który zostanie nam dostarczony. Zdajemy sobie jednak sprawę, że duża część inwestorów w chwili kiedy zdecyduje się na zastosowanie takich rozwiązań nie posiada jeszcze żadnego projektu systemu sygnalizacji pożaru. Warto zaznaczyć, że chcąc być w zgodzie w obowiązującymi przepisami, taki projekt jest niezbędny. Dlatego podstawową sprawą jest właśnie zlecenie wykonania takiego projektu, który następnie powinien być zatwierdzony przez rzeczoznawcę.

To, jaka będzie cena instalacji przeciwpożarowej zależy przecież od ilości i typu urządzeń jakie będą zastosowane w systemie, a ilość tych urządzeń oraz ich rodzaj określony zostanie w projekcie. Można jednak podać pewien cennik dotyczący urządzeń do budowania systemów sygnalizacji pożaru lub też pokazać jak bardzo różne mogą być to wartości za realizacje całej instalacji ppoż. Na naszej stronie przedstawimy Państwu takie ceny, aby zobrazować to jakie mogą być przybliżone koszty za montaż instalacji ppoż.

Centrala sygnalizacji pożaru

W większości przypadków najdroższym elementem systemu jest centrala sterująca i nadzorująca wszystkie elementy systemu. Chociaż istnieją wyjątki, gdzie centrala okazuje się tańsza niż np. specjalistyczne czujniki detekcji dymu czy też detekcji płomienia, to jednak w przeważającej większości to ten element będzie kosztował najwięcej. Ceny central SSP kształtują się na poziomie od 1200 zł do 15000 zł – w większości systemów budowanych w Polsce pracują właśnie urządzenia z tej półki cenowej. Oczywiście te niewielkie centrale dedykowane są do bardzo małych systemów i można powiedzieć także, iż większość systemów jest wyposażana w jednostki sterujące, których cena oscyluje w granicach od 6000 zł do 8000 zł.

czujnik dymu

Kolejnym elementem, który może mieć znaczący wpływ na cenę całej instalacji przeciwpożarowej są czujniki. Chociaż jednostkowo czujnik dymu nie jest specjalnie drogi, to jednak ilość, które określi projekt może już dać pewną wartość. Najtańsze czujniki dymu do systemów sygnalizacji pożaru to koszt rzędu od 100 zł do 250 zł. Oczywiście zdarza się również tak, że specyfika warunków pracy może wymagać zastosowania rozwiązań specjalnych i wówczas cena czujnika będzie zdecydowanie wyższa, ale przy tej okazji, te czujniki specjalistyczne, do jakich niewątpliwie zaliczymy czujniki liniowe, czujniki zasysające będą obsługiwały zdecydowanie większe powierzchnie niż np. punktowe czujniki ciepła czy czujniki dymu.

ROP ręczny ostrzegacz pożarowy

Zdarza się również tak, że instalacja ppoż. musi zostać wyposażona w specjalne przyciski pożarowe. Ilość tych przycisków oraz ich typ dobiera się pod kątem ilości wyjść i odległości, tak, aby użycie go w sytuacjach kryzysowych było dość łatwe. Inaczej będą tutaj traktowane hotele czy szpitale, a inaczej zakłady produkcyjne. Ceny przycisków ROP kształtują się w przedziale od 50 zł do 250 zł.

Podsumowując wszystkie te informacje można powiedzieć, że cena za system sygnalizacji pożaru zależy konkretnie od obiektu, w którym instalacja ma zostać wykonana. Warto także zauważyć, że jeżeli obiekt nie jest ustawowo wyznaczony do obowiązkowego zastosowania SSP to wówczas inwestor ma możliwość wniesienia odpowiednich wymagań do projektu, przez co zakres wyceny może być inny. Bez względu na to, można powiedzieć, że system sygnalizacji pożaru może kosztować 10 tys zł, może kosztować 30 tys zł, a może również być tak, że ta cena będzie wynosić i 200 tys zł. Cena zależy tu wyłącznie od rozmiaru obiektu i konkretnych wymagań w tym względzie.

 

Osoby, które przeczytały tą stronę szukały:
Cena systemu przeciwpożarowego;
Koszty instalacji przeciwpożarowej;
Cennik alarmy przeciwpożarowe.