Montaż instalacji przeciwpożarowej

Zajmujemy się montażem systemów sygnalizacji pożaru – zarówno w wersji profesjonalnej jak i też systemów alarmowych, rozszerzonych o czujniki dymu. Jeżeli mówimy o profesjonalnym systemie ppoż., to musimy mieć na uwadze fakt, iż powinien on zostać zainstalowany na podstawie konkretnego projektu – dlatego też nasza oferta obejmuje całość zadania. Montaż instalacji przeciwpożarowej to w pierwszym etapie konsultacje i uzgodnienia, następnie faza projektowania i zatwierdzenia przez rzeczoznawcę, a dopiero w dalszej kolejności montaż alarmu przeciwpożarowego.

Instalacja kablowa do systemu wykrywania pożaru musi spełniać również określone wymagania, każdy element systemu powinien być przemyślany – tu nie ma miejsca na przypadkowe elementy, gdyż zadaniem takiej instalacji jest skuteczne wykrycie pożaru we wczesnej fazie. Zastosowanie nieodpowiednich elementów np. do połączenia poszczególnych czujników dymu, czujników temperatury czy też sygnalizatorów akustycznych i optycznych może w tym przypadku doprowadzić do poważnych konsekwencji.

Warto podkreślić to bardzo mocno: system taki wykonuje się w oparciu o projekt. Jeżeli montaż instalacji ppoż. w jakiś sposób odbędzie się bez projektu, to wówczas należy wykonać projekt powykonawczy, a jeżeli na etapie uzgodnień z rzeczoznawcą zostaną zauważone jakieś uchybienia – system należy poprawić.

Dopuszczalne jest również takie działanie, kiedy to montaż systemu przeciwpożarowego wykonywany jest wyłącznie w oparciu o wymagania inwestora, który np. wyznacza miejsca do ochrony, które dla niego są istotne, pomijając jednocześnie inne. W takiej sytuacji, dla zupełniej jasności w dokumentacji systemu sygnalizacji pożaru powinny znajdować się stosowne oświadczenia. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

Osoby, które trafiły na naszą stronę szukały:
montaż SSP
system sygnalizacji pożarowej montaż
montaż systemów ochrony przeciwpożarowej