Projektowanie instalacji przeciwpożarowej

Projektowanie systemu sygnalizacji pożaru to pierwsze i podstawowe zadanie, które należy wykonać. To właśnie projekt określi ilość i rodzaj niezbędnych urządzeń, które mają zapewnić zabezpieczenie pożarowe obiektu. Nie da się zaprojektować poprawnie instalacji przeciwpożarowej bez wiedzy o obiekcie. Informacje potrzebne do wykonania projektu systemu ppoż. znajdziemy w projekcie budowlanym, gdzie są wskazane zarówno wymiary jak i warunki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.

Jeżeli sprawa dotyczy obiektu, który przepisami prawa jest zobligowany do posiadania instalacji przeciwpożarowej wówczas projekt budowlany powinien zawierać praktycznie wszystkie informacje, które na wstępnym etapie są niezbędne do wykonania projektu systemu sygnalizacji pożaru. Zdarza się również, że projekt dotyczy obiektu, który nie został wymieniony w Rozporządzeniu MSWiA, ale inne okoliczności sprawiają, że należy go tam zastosować. W takich przypadkach możliwe jest, aby właściciel obiektu wnosił do projektu uwagi w formie oświadczeń, że pewne części budynku podlegają ochronie systemem ppoż., a inne nie podlegają takim wymaganiom. Osoba projektująca system dla takiego obiektu będzie uwzględniała takie informacje i zastosuje się do tych wymagań. Jeżeli jednak takich oświadczeń nie będzie, wówczas projektant oraz rzeczoznawca zatwierdzający projekt będzie musiał uwzględnić ochronę systemem sygnalizacji pożaru zgodnie z wiedzą techniczną i wytycznymi producentów urządzeń dla całego obiektu.

Projektowanie systemu sygnalizacji ppoż

Co zawiera projekt systemu sygnalizacji pożaru?

Projekt systemu sygnalizacji pożarowej powinien zawierać podstawowe elementy i poruszać następujące kwestie:

 • Podstawa opracowania;
 • Przedmiot opracowania;
 • Zakres opracowania;
 • Charakterystyka obiektu w oparciu o takie dane jak: Projekt budowlany, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, Warunki ochrony przeciwpożarowej;
 • Opis systemu sygnalizacji pożaru;
 • Rozmieszczenie elementów SSP z uwzględnieniem stref dozorowych;
 • Opis działania;
 • Obliczenia wykonane dla obiektu;
 • Opis prac montażowych zawierający informacje dotyczące poszczególnych elementów i instalacji kablowej;
 • Zestawienie materiałów (podawane modele urządzeń spełniające wymagania projektu);
 • Zalecenia dotyczące obsługi i konserwacji systemu;
 • Informacje o szkolenia z obsługi systemu;
 • Rysunki.

Jak można zauważyć, projekt systemu sygnalizacji pożarowej jest materiałem, na podstawie którego można wykonać kosztorys i poznać cenę instalacji ppoż. Jest to również dokument, który będzie służył przy montażu poszczególnych elementów, a także przy programowaniu. Jest wreszcie dokumentem, który będzie towarzyszył osobom obsługującym i konserwującym system.

 

Osoby, które znalazły naszą stronę szukały:
projektowanie systemów przeciwpożarowych
projekty systemów ppoż
wykonanie projektu systemu przeciwpożarowego
systemy sygnalizacji pożarowej projektowanie