Inwestując w zakłady wielkopowierzchniowe i inne rodzaju obiekty, musimy zdać sobie sprawę z zagrożeń czyhających na każdym kroku. Dziś na wyposażeniu budynków znajdziemy nie tylko systemy przeciwwłamaniowe, monitoring, czy klimatyzację. Ciężko jest myśleć o bezpieczeństwie bez uwzględnienia możliwości pożaru i doboru pod tym względem odpowiedniego systemu przeciwpożarowego. Nie wystarczy już samo rozmieszczenie wszelkiego rodzaju czujek, czy urządzeń gaśniczych. Potrzebne jest rozwiązanie, które będzie zarządzało wszystkimi urządzeniami podłączonymi do jednej wspólnej sieci. Taką możliwość oferują nowoczesne centrale przeciwpożarowe, które zapewniają bezpieczeństwo w razie wystąpienia groźnego pożaru.

Centrale przeciwpożarowe pozwalają usprawnić pracę samych urządzeń, ale też informować nas na bieżąco o zagrożeniach z dokładnym uwzględnieniem miejsca wystąpienia ognia i dymu. Za jej pomocą możemy sterować systemem zabezpieczeń m.in. bramami pożarowymi, klapami oddymiającymi, ale też wyślemy informację o pożarze do odpowiednich służb. To pozwala na szybszą reakcję, a tym samym ponoszenie mniejszych strat. Centrale pozwalają też na automatyczne, bądź też ręczne uruchomienie urządzeń przeciwpożarowych, sygnalizację świetlną i dźwiękową, kontrolę całego systemu oddymiania, kontrolę wewnętrzną układów własnych i obwodów w urządzeniu. Dzięki temu możemy wychwycić także ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu samej centrali.

Przyjrzymy się dziś centralom produkowanym przez Schrack Seconet. To firma z wieloletnim doświadczeniem zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wystarczy powiedzieć, że w urządzenia przeciwpożarowe tej firmy jest wyposażonych ponad 4 tys. obiektów całym kraju. Spółka posiada swoich partnerów m.in. w Polsce, Szwecji, na Węgrzech, Rumunii, Turcji, Czechach, czy Słowacji. Bogate korzenie sięgające czasów po II wojnie światowej pozwoliły Schrack Seconet stać się potentatem na rynku Niemieckim i Austriackim.

W ofercie producenta znajdziemy trzy typy centrali przeciwpożarowych o nazwach: Integral IP MXF, Integral IP CXF oraz Integral IP BXF. Dostępne są też zewnętrzne panele wskazań i obsługi, które ułatwiają pracę strażaków, a nam umożliwiają stały wgląd do systemu poprzez korzystanie z komputera, smartfona lub tabletu.

Centrala Integral IP MXF to modułowe urządzenie umożliwiające podłączenie kilku central jednocześnie, z czego każda z nich może stanowić własną samodzielną jednostkę z podwójnym zasilaniem prądem i akumulatorami. Jest to redundantny system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do indywidualnych potrzeb określonej instalacji. Do centrali tego typu możemy podłączyć wszelkiego rodzaju układy sterowania, poszczególne rodzaje detektorów, zewnętrzne panele obsługi, panele obsługi dla straży pożarnej i wiele innych. Zastosowanie sieci Integral LAN umożliwia podpięcie do 16 podcentral w jeden duży system, przy wykorzystaniu techniki sieci kratowych. Większą liczbę urządzeń połączymy w tym wypadku za pomocą sieci SecoNET. Możemy tu skorzystać z łącza miedzianego lub światłowodowego. Z nowoczesnych rozwiązań warto tu zwrócić uwagę na pełen dostęp centrali do infrastruktury IT. Pozwala to na dostęp do centrali przez sieć Infranet i Internet bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Urządzenie jest dostępne w kilku wersjach obudów: z drukarką protokołującą lub bez oraz z drzwiami pełnymi lub z panelem wskazującym LED. Wśród najważniejszych cech centrali Integral IP MXF należy wymienić: stuprocentową redundancję dla każdego z komponentów architektury programowej i sprzętowej, możliwość pracy w sieciach kratowych i połączenie w sieci LAN (TCP/IP), wykorzystanie nowoczesnej technologii pętli dozorowych X-LINE, rozszerzoną pamięć zdarzeń do 65 tys. pozycji, pełną kompatybilność z wcześniejszymi systemami, czy pracę w sieci do 62496 CSP.

Centrala Integral IP CXF to najbardziej kompaktowa z serii, umożliwia w swojej podstawowej wersji podłączenie do 500 elementów na dwóch liniach pętlowych. Urządzenie może być oczywiście rozbudowane w zależności od naszych potrzeb. Centralę możemy wyposażyć w kartę interfejsów szeregowych, kartę wejścia/wyjścia, kartę dodatkowych linii pętlowych, czy podłączyć ją do sieci central Integral LAN. w wersji podstawowej umożliwia podłączenie do 500 elementów na dwóch liniach pętlowych. Centrala może być rozbudowana, w zależności od wymagań o kartę do podłączenia sieć central Integral LAN, kartę dwóch dodatkowych linii pętlowych X-LINE, kartę interfejsów szeregowych lub kartę wejścia/wyjścia. Podobnie jak u poprzednika mamy tu jednostkę zasilaną prądem oraz akumulatorami. Możemy też łączyć kolejne urządzenia, aby tworzyły z centralą jeden integralny system.

Centrala Integral IP BXF to najnowsze urządzenie z serii, łączy równie kompaktowe wymiary jak poprzednicy. Została stworzona jako centrala jednopętlowa, z dużym potencjałem dla zabezpieczenia niedużych instalacji i bezzałogowej kontroli obiektów technicznych oraz zakładów. To konstrukcja oferująca zdalny dostęp z poziomu komputera, tabletu i smartfona. Jedna linia o maksymalnej długości 3500 m pozwala na zastosowanie w jej ciągu 250 elementów. Centrala pozwala na taki sam dostęp zarówno użytkownikowi lokalnemu, jak temu siedzącemu przed ekranem monitora w dalszej odległości. Urządzenie jak i pozostałe z całej serii jest wyjątkowo proste i intuicyjne w obsłudze. Mamy tu czytelny interfejs użytkownika, dobrze rozmieszczone przyciski funkcyjne i wygodę obsługi w przypadku przeglądu, jak również szybki dostęp w wypadku pożaru. Centrala IP BXF ma oczywiście odpowiednie zabezpieczenia, aby miały do niej dostęp jedynie autoryzowani użytkownicy.


Nasza firma jest autoryzowanym instalatorem urządzeń Schrack Seconet.