Obiekt ten rozpoczyna naszą mam nadzieję ciekawą serię o instytucjach wyposażonych w nowoczesne systemy ochrony przeciwpożarowej. Muzeum znajduje się w niezwykle malowniczej i bogatej historycznie lokalizacji, a mianowicie w gotyckim zamku kapituły warmińskiej.

Olsztyńskie muzeum otwarto w 1921 r., stanowił ono wówczas placówkę regionalną o charakterze plebiscytowo-etnograficznym. Zarządcami byli lokalni nauczyciele Hugo Hermann Gross oraz Leonard Fromm. Pierwsze zmiany zaszły w roku 1945, kiedy to do Olsztyna przybył Hieronim Skurpski. Pierwotnie obiekt występował pod nazwą „Muzeum Mazurskim” i w kolejnych latach zmieniono ją na aktualną dziś nazwę „Muzeum Warmii i Mazur”. Wśród zbiorów placówki kulturalnej znajdziemy przede wszystkim cały szereg zabytków archeologicznych, historycznych, rzemiosło artystyczne, ale też numizmaty, zbiory piśmiennicze, przedmioty kultury ludowej. Zdecydowana większość dostępnych tu zbiorów to przedmioty pochodzące z terenu byłych Prus Wschodnich. Warto wymienić tu całe kolekcje rzeźb gotyckich, portretów holenderskich, malarstwa religijnego, grafiki współczesnej oraz wyrobów ludwisarskich i konwisarskich. Eksponaty możemy obejrzeć we wnętrzu, które pełniło dawniej rolę miejsca dla ówczesnych administratorów dóbr kapituły warmińskiej.

Z ciekawostek należy wymienić, iż przez pięć lat funkcję administratora pełnił tu sam Mikołaj Kopernik. Do dziś na jednej ze ścian krużganka znajdziemy tablicę z 1517 r. wykonaną przez polskiego astronoma. Warty uwagi naszym zdaniem jest też jedyny w całym kraju inkunabuł medyczny, który należał do zbiorów literackich Kopernika.

Naszym czytelnikom i Klientom pragniemy zakomunikować, że nasza firma świadczy usługi związane z projektowaniem, montażem i konserwacją systemów sygnalizacji pożaru w Olsztynie i innych okolicznych miejscowościach.