Czym jest numer ICE i dlaczego jest potrzebny?

Część osób zapewne pierwszy raz usłyszała ten tajemniczy skrót. Warto się według nas nad nim pochylić, gdyż jego rola może być nieoceniona zarówno dla osób mieszkających na terenie naszego kraju, jak i tych przebywających poza jego granicami. W razie wypadku to ten krótki kod może zdecydowanie pomóc ekipie ratowniczej w poinformowaniu naszej najbliższej rodziny o naszym stanie i całej sytuacji. Czym jest ICE?

Jest to międzynarodowy skrót od nazwy In Case of Emergency, oznacza on w tłumaczeniu na język polski „w razie wypadku”. Tego typu kodem należy oznaczać numer w telefonie do bliskiej osoby, która zostanie poinformowana o naszym stanie zdrowia oraz wypadku. Taki skrót może być bardzo pomocny również w celu uzyskania dodatkowych danych takich jak np. przebyte choroby, przyjmowane leki, czy grupa krwi. Te podane szybko informacje mogą zadecydować o zdrowiu lub życiu osoby poszkodowanej. Pamiętajmy jednak, że wybór osób bliskich powinien być bardzo skrupulatny. Skrót ICE należy umieścić przed nazwą kontaktu i to wyłącznie do osób mających większą świadomość na temat naszego zdrowia, chorób, przyjmowanych leków itp.

W telefonie warto oznaczyć skrótem ICE kilka numerów, gdyż pozwala to służbom ratowniczym na wykonanie kolejnego telefonu w razie braku odzewu. Jak powinno wyglądać prawidłowe nazewnictwo? Sprawa jest niezwykle prosta, każdą nazwę wybranego przez nas kontaktu powinniśmy poprzedzić kodem ICE np. ICE Żona, ICE Tata. Tak oznaczony numer w telefonie należy mieć zawsze, w końcu wypadek może się przydarzyć w każdej chwili. Najważniejszy plus tej metody jest brak konieczności noszenia przy sobie kartki z zapisem grupy krwi, chorób itp. Wystarczy mieć przy sobie telefon komórkowy z wybranymi numerami ICE. Ten międzynarodowy kod znają służby ratunkowe na całym świecie.