Kwota 9,5 mln złotych trafi jeszcze w 2018 roku do Śląskiej Komendy Wojewódzkiej PSP i Ochotniczej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i zostaną przeznaczone na doposażenie okolicznych jednostek.

Wsparcie umożliwi jednostce w Katowicach zakup nowych pojazdów potrzebnych w służbie. Na ten cel zarezerwowano już kwotę 2 956 850 zł. Kolejna suma w wysokości 4,5 mln zł zostanie przeznaczona na zakup sprzętu dla jednostek OSP. Umowę w tej sprawie podpisano z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Środki przyznano na podstawie opinii Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kolejne 2 mln zł to środki przeznaczone dla gmin i jednostek OSP, który złożyły indywidualne wnioski na zakup sprzętu lub pojazdów. W tym celu przyznana została pożyczka.

To już kolejne duże wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Instytucja ta od kilkudziesięciu lat oferuje swoją pomoc dla śląskich strażaków. W dotychczasowej działalności na cele związane z pożarnictwem przekazano pokaźną kwotę ponad 100 mln złotych.