Mimo, że nie ma jeszcze oficjalnej publikacji MSWiA w tej sprawie to kwestią czasu jest wprowadzenie zmian w naborze do Państwowej Straży Pożarnej. Projekt ustawy najpierw trafił pod konsultacje i nowe przepisy miały obowiązywać od początku roku. Tak się jednak nie stało, ale osoby zainteresowane służbą w straży powinny śledzić na bieżąco ten temat. Co dokładnie ma się zmienić?

Rozporządzenie MSWiA w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby zakłada wydłużenie liczby dni na publikację ogłoszenia o przyjęcie do służby w PSP do 14 dni. Inaczej będzie wyglądał też system przyjmowania wniosków. W określonym terminie przyszły strażak złoży jedynie podanie oraz życiorys. Po tym etapie i kwalifikacji do rozmowy kwalifikacyjnej konieczne będą kopie wymaganych dokumentów oraz w przypadku osób należących do OSP, zaświadczenie o udziale w zadaniach ratowniczo-gaśniczych. Rozmowa kwalifikacyjna będzie złożona z kilku etapów. Pierwszy z nich to autoprezentacja, czyli przedstawienie swoich mocnych i słabych stron oraz motywacji do pracy w straży. Sprawdzona zostanie nasza umiejętność w odbieraniu, rozumieniu i przekazywaniu komunikatów, ale też znajomość tematyki ochrony przeciwpożarowej. Ostatnim elementem będą nasze zainteresowania i zdobyte osiągnięcia życiowe.

Członkowie komisji będą indywidualnie przyzwanać punkty za poszczególne elementy rozmowy. Dotychczasowa maksymalna 10-punktowa skala, zostanie zastąpiona 12,5-punktową. Zmiany idą dużo dalej i obejmę też punkty otrzymywane za nasze osiągnięcia na etapie kształcenia. Kończąc szkolenie podstawowe przeprowadzone na podstawie programu z 17 listopada 2015 r. to dodatkowe 15 punktów. Po 5 punktów otrzymamy też jeśli ukończyliśmy liceum bądź technikum o profilu zawierającym przedmioty z ochrony przeciwpożarowej oraz za posiadanie kwalifikacji ratowniczych.

Zakładany system punktowy prezentuje się następująco:

• ukończone szkolenie podstawowe (5punktów)
• ukończone szkolenie podstawowe i szkolenie z ratownictwa technicznego (10 punktów)
• ukończone szkolenie podstawowe, z ratownictwa technicznego i z działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa wodnego (15 punktów)
• za prawo jazdy określonej kategorii otrzymamy: kat. C (5 punktów), D (5 punktów) oraz C+E (10 punktów)

Różnić się będzie tez nowy test naszej sprawności fizycznej, który będzie prowadzony bez względu na panujące warunki atmosferyczne o każdej porze roku. Tutaj sprawdzana będzie szybkość, wytrzymałość i siła. Test sprawnościowy dla osób chcących uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych będzie złożony z biegu po kopercie, próby wydolnościowej oraz podciągania na drążku. W porównaniu do dotychczasowego naboru, zlikwidowany został zapis o biegu na 50 i 1000 metrów. Jeżeli kandydat chce pracować w Straży Pożarnej bez udziału w akcjach to w przypadku mężczyzn obowiązuje ten sam test. U kobiet jest nieco inaczej, test będzie polegał na próbie złożonej z rzutu piłką lekarską, próby wydolności fizycznej oraz biegu po kopercie. Taki test będzie zaliczony jeżeli zaliczymy trzy próby i otrzymamy minimum 55 punktów dla mężczyzn i 45 dla kobiet. Istotne jest też to, że taki dokument potwierdzający nasze umiejętności będzie ważny przez 6 miesięcy, a więc można będzie wziąć udział w innych naborach.